In samenwerking met Claudia Ng-A-Tham (People in Progress) kan De Coach op aanvraag weer een Driedaags VerdiepingsLab voor A&O-Psychologen en A&G-Psychologen verzorgen:

'De onderstroom in organisaties'

De wisselwerking tussen individu en organisatie onder de loep

In dit driedaags VerdiepingsLab zullen we kijken naar de verborgen dynamieken in organisaties en het effect ervan op medewerkers. Dit zullen we doen vanuit systeem-psychodynamisch perspectief door het gebruik van beelden, reflectie op persoonlijke ervaringen en een niet-wetende, onderzoekende houding. Het geeft op prachtige wijze zicht op de niet-bewuste ‘onderstroom’ in organisaties. Welke irrationele processen kunnen spelen in organisaties en welke invloed kunnen deze hebben?

Doelen: 

  • Bewustwording van dynamieken die mogelijk spelen in de organisatie waarmee gewerkt wordt.
  • Leren werken met het reflectiemodel ‘organisatie-rol-analyse model’ (ORA) waarmee in de coachingsrelatie de onbewuste processen in de werkcontext tussen werknemer en organisatie onderzocht kunnen worden.
  • Leren werken met systeem-psychodynamische werkvormen en begrippen vanuit een open en onderzoekende houding. 
  • Verdieping van professionele houding en vaardigheden als coach.

Na deze driedaagse is de deelnemer in staat te herkennen wanneer onbewuste systemische dynamieken een rol spelen in de te onderzoeken vraagstukken van de coachee, het team of de organisatie. De coach/adviseur kan samen met de medewerker(s) onderzoeken welke invloed onbewuste processen hebben op het functioneren van betrokkenen en bepalen welke interventies gedaan kunnen worden.

Lees meer