Career Development

De vragen ‘wat kan ik, wie ben ik, wat wil ik’ vormen de start voor individuele Career Development. Doel van de begeleiding is: Werk dat bij u past!

Resultaten: Beter inzicht in uw vaardigheden en talenten, zicht op valkuilen en (on)mogelijkheden, handvatten voor een actieve opstelling bij het vinden van passend werk, hernieuwd plezier in werk

Bij Career Development wordt stilgestaan bij uw waarden, affiniteiten en wensen, bij sterke en zwakke punten. Door middel van persoonlijke gesprekken, feedback, reflectie op de levensloop en huiswerkopdrachten en desgewenst testen krijgt u zicht op uw vaardigheden en talenten.

De Coach zet aan tot nadenken, helpt structureren en bespreekt welke conclusies voortkomen uit de opdrachten. Daarnaast stimuleert zij actie en reflectie. Een kandidaat van loopbaanbegeleiding gaat actief aan de slag met arbeidsmarktstrategieën die passen bij de koers die hij/zij gaat varen.

Hoe?

Een Career Development traject duurt tussen drie en negen maanden. In een intakegesprek worden samen doelen geformuleerd. Deze worden getoetst bij de opdrachtgever of besproken aan de start van een traject in een driegesprek. Na het intakegesprek schrijft de coach een voorstel. Na akkoord start de Career Development. De gesprekken duren anderhalf uur en vinden, tenzij anders afgesproken, plaats in de ruimte van De Coach in de Beurs van Berlage in Amsterdam.